విశ్వ రహస్యం విప్పి చెప్పే ప్రయత్నంలో మరో ‘ముందడుగు’

ఈ సూపర్ కామియోకాండే డిటెక్టర్‌లో 50 వేల టన్నుల స్వచ్ఛమైన నీరుతో నిండిన సిలిండ్రికల్ స్టీల్ ట్యాంక్ ఉంటుంది. ఈ డిటెక్టర్ వాల్‌ మీద ఫోటో సెన్సార్లు ఉంటాయి. నక్షత్రాలు, పాలపుంతలు, గ్రహాలు, మన దైనందిన జీవితానికి కారణమైన ప్రతిదీ తన…

చంద్రుడి నుంచి కొంత భాగం విరిగిపోయిందా? భూమికి సమీపంలో తిరుగుతున్న ఈ శకలం ఏమిటి

2016లోశాస్త్రవేత్తలు భూమికి దగ్గరగా ఉన్న ఒక గ్రహశకలాన్ని కనిపెట్టారు. కామో’ ఓవాలెవా అనే ఈ గ్రహశకలం పుట్టుక రహస్యం ఛేదించేందుకు శాస్త్రవేత్తలు కొన్నేళ్లుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇది భూమికి దగ్గరగా ఉన్న కక్ష్యలో ఉందన్న విషయం తప్ప ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులకు ఇతర వివరాలేమీ…